Կազմակերպություն

Պլաստիկ քարտերի սպասարկման բաժնի պետ

Պլաստիկ քարտերի վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն 

3-5 տարի 

• Բաժնի աշխատանքների կազմակերպում, ղեկավարում, հսկում և աշխատակիցների միջև աշխատանքների բաշխում,

• Բաժնի աշխատակիցների աշխատանքների կոորդինացում,

• Ֆինանսական շուկայում առկա առաջարկների ուսումնասիրություն, Բանկի կողմից առաջարկվող քարտային և դրանց հետ փոխկապակցված պրոդուկտների պայմանների մրցունակության գնահատում, նոր պրոդուկտների կամ գործող պրոդուկտների պայմանների բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում, ամփոփում և ներկայացում իրավասու մարմնին,

• Քարտային պրոդուկտների բիզնես-գործընթացների ուսումնասիրությունների իրականացում, արդյունավետության գնահատում, դրանց օպտիմալացմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթի մշակում, ամփոփում և ներկայացում իրավասու մարմնին,

• Գործող և պոտենցիալ հաճախորդների բազայի վերլուծություն, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում, թիրախային խմբերի տարանջատում, ըստ հաճախորդների թիրախային խմբերի քարտային և այլ պրոդուկտների փաթեթների մշակում, ամփոփում և վաճառքի գործընթացի կազմակերպում,

• Աշխատավարձային նախագծերի համար թիրախային հաճախորդների առաջնահերթությունների ցանկի կազմում, այցելություններ, հանդիպումներ և բանակցություններ պոտենցիալ հաճախորդների հետ, վերջիններիս պահանջմունքների բացահայտում, պրոդուկտների համապատասխան փաթեթների մշակում, ստացված առաջարկների ամփոփում և վաճառքի գործընթացի կազմակերպում,

• Ներդրվող և գործող քարտային պրոդուկտների օպտիմալացման հետ կապված նորագույն տեխնոլոգիաների և ծրագրային լուծումների տեխնիկական առաջադրանքների մշակում և ներկայացում:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

  • Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
  • MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն


• Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն

• Թիմում աշխատելու հմտություն

• Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն

• Նախաձեռնողականություն

• Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն

• Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն

• Վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում, բանակցությունների վարում:


 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9604, 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)

 

  • Բարձրագույն կրթություն (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)
  • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային համակարգում


 

2024-01-06

Դիտում` 273
( Տեղադր.՝ 2023-12-06)

Banks.am


Smartclick.ai