Կազմակերպություն

Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի կառավարման մասնագետ

ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

•Բարձրագույն կրթություն բնապահպանության կամ այլ համապատասխան ոլորտում

• Շրջակա միջավայրի/սոցիալական, բիզնեսի տարբեր տեղեկությունները վերլուծելու կարողություն

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության և բանկային գործի իմացություն (ցանկալի է)

• Ms Office-ի տիրապետում

• Անալիտիկ վերլուծական մտածողություն

• Հաղորդակցվելու և թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու ունակություն, կազմակերպչական, խորհրդատվական հմտություններ

• Փաստաթղթերի վարման և գրասենյակային գործավարության հիմքերի իմացություն

• Աշխատանքային փորձ, բնապահպանական և սոցիալական (E&S) ռիսկերի գնահատման ծրագրերի մասնակցությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

• Հայոց լեզվի բանավոր և գրավոր խոսքի լավ տիրապետում

• Ռուսերեն և/կամ անգլերեն լեզուների իմացություն


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

• Բանկի վարկային պորտֆելի բնապահպանական և սոցիալական (E&S) ռիսկերի գնահատում, մոնիտորինգ և հաշվետվողականություն,

• Աառանձին վարկերի E&S ռիսկերի գնահատում և եզրակացությունների տրամադրում, տեղեկատվական բազայի վարում

• Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի կառավարման համակարգի հետ առնչվող հարցերի քննարկում ,բանակցությունների վարում, աշխատանքների կազմակերպում բանկի հետ համագործակցող միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների հետ

• Բանկում ռիսկերի կառավարման ուղղությամբ համապատասխան սկզբունքների, չափանիշների մեթոդաբանության մշակում, պարբերական վերանայում, ռազմավարության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

• Ռիսկերի քանակական և որակական վերլուծություն, պարբերական գնահատում

• Ռիսկերի վերլուծության հետ կապված հաշվետվությունների մշակում, կազմում և ներկայացում Բանկի ղեկավարությանը, համապատասխան ստորաբաժանումներին, համագործակցող կազմակերպություններին

• Բիզնես ստորաբաժանումների և ներքին թիմի համար պարբերական ուսուցումների կազմակերպում


 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@amiobank.am հասցեին:

Խնդրում ենք նամակի թեմա (subject) դաշտը լրացնել նշելով պաշտոնը և Ձեր անուն, ազգանունը հետևյալ կերպ` “E&S specialist_Full Name":


 

 

2024-01-07

Դիտում` 417
( Տեղադր.՝ 2023-12-08)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW