Կազմակերպություն

Փոքր բիզնեսի վարկային մասնագետ

Գործառնական վարչություն Վարկային բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

•    Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն
•    Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության և նորմատիվային դաշտի   իմացություն
•    Ֆինանսա-բանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ
•    Տվյալների վերլուծության և վիզուալիզացիայի փորձ
•    Հայերենի գերազանց տիրապետում
•    Ռուսերեն և/կամ անգլերեն  լեզուների իմացություն
•    Համակարգչային գիտելիքներ (Microsoft Excel-ի հմուտ տիրապետում)    

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

•    Իրականացնում է մանրածախ վարկային և փոքր բիզնեսի հաճախորդների ներգրավում, պահանջմունքների բացահայտում,  ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ
•    Բանկի ներքին իրավական ակտերին համապատասխան` կատարում է հաճախորդի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության և վարկունակության գնահատումը
•    Ընդունում է հաճախորդների դիմումներ
•    Տրամադրում է խորհրդատվություն բանկային ծառայությունների վերաբերյալ, իրականացնում է ԱՔՌԱ հարցում
•    Կատարում է իր առջև դրված ամսական վաճառքների պլանները
•    Իր իրավասության շրջանակներում ձևավորում է վարկային գործը` ապահովելով վարկի տրամադրման համար ներկայացվող փաստաթղթերի ճշտությունն ու ամբողջականությունը՝ համաձայն հաստատված կարգի և ներկայացնում  որոշում կայացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի (ստորաբաժանման) քննարկմանը
•    Ներկայացնում է առաջարկություններ` վարկային գործերի հետ կապված խնդիրների և/կամ դժվարությունների լուծման վերաբերյալ
•    Իրականացնում է հաճախորդների արագ և որակյալ սպասարկումը
•    Մասնակցում է իր կողմից կազմակերպվող և կնքվող գործարքների հետ առնչվող այլ ստորաբաժանումների և բաժինների հետ համագործակցությանը և տեղեկատվության փոխանակմանը
•    Կատարում է Փոքր բիզնեսի զարգացմանը նպատակաուղղված ակցիաներ և այլ միջոցառումներ
•    Տրամադրում է փոքր բիզնեսի սուբյեկտ հանդիսացող հաճախորդների ընթացիկ սպասարկման հարցերի շուրջ խորհրդատվությունը
•    Բաժնի պետի բացակայության դեպքում` կատարում է նրա պարտականությունները,
Կատարում է բաժնի պետի կողմից տրված աշխատանքային այլ հանձնարարականներ

 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@amiobank.am հասցեին:

 

Խնդրում ենք նամակի թեմա (subject) դաշտը լրացնել նշելով պաշտոնը և Ձեր անուն, ազգանունը հետևյալ կերպ` "SME loan specialist– Name, Surname":

 

2024-01-07

Դիտում` 341
( Տեղադր.՝ 2023-12-08)

Banks.am


Smartclick.ai