Կազմակերպություն

Ֆինանսական խորհրդատու

Արցախբանկ ՓԲԸ մասնաճյուղ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

Բանկային օրենսդրության իմացություն

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուների տիրապետում

Ֆինանսական և վարկային վերլուծություններ կատարելու բավարար կարողություն

MS Office-ի իմացություն


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1.Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների հաշիվների բացում,

2. Ժամկետային ավանդների ներգրավում,

3. Ֆիզիկական անձանց վարկավորման նպատակով հաճախորդների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրում, վարկունակության գնահատում, մասնագիտական եզրակացությունների, ու կարծիքների տրամադրում,

4. ֆիզիկական անձանց համար նախատեսված Բանկի անհատական վարկային գործիքների (վարկային քարտեր, անհատական վարկերի տեսակներ) դիմումների ընդունում, հաճախորդի կողմից ներկայացվելիք վարկի նախնական հաստատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ կապված գործընթացների վարում,

5. Նոր հաճախորդների ներգրավում,

6. Իր կողմից տրամադրված վարկերի մարումներին հետևում, մոնիթորինգ, ժամկետանց վարկերի կառավարում,

7. Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, ծառայությունների վաճառք,

8. Վարկային, օվերդրաֆտի, երաշխավորության, գրավի պայմանագրերի ստեղծում և տվյալների մուտքագրում,

9. Վարկային պարտավորությունների մարման ժամանակացույցի մշակում և պայմանագրերի արտահանում/տպում,

10.Պայմանագրերի /մասնաճյուղին ամրակցված/ նշման դաշտերի համապատասխանության ստուգում,

11. Հաճախորդների փոխկապակցվածության վերհանման և պատասխանատու մուտքագրողին համապատասխան տվյալների տրամադրման աշխատանքների կատարում,

12. Իր գործառույթներին վերաբերող հետհաշվեկշռային հաշիվների մուտքագրման և ելքագրման գործառնությունների իրականացում,

13. Գործող վարկային պայմանագրերի սպասարկում,

14. Բանկային ծառայությունների վաճառք:


 

Խնդրում ենք լրացնել մրցույթի մասնակցության հայտը և ուղարկել hr@ab.am էլեկտրոնային հասցեին` նամակի “Թեմա/Subject” տողում պարտադիր նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

 

Նորարարական և ստեղծարար մտածողություն

Նոր ինֆորմացիայի ընկալման արագություն

Հաճախորդների հետ հաղորդակցման հմտություններ,

 Թիմային աշխատանք, շփում գործընկերների հետ

Բանակցություններ վարելու հմտություն 

 

2024-06-21

Դիտում` 1666
( Տեղադր.՝ 2024-01-17)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW