Կազմակերպություն

Ռիսկերի կառավարման մասնագետ

Ռիսկերի Կառավարման Դեպարտամենտ

Երևան/Կենտրոն 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

Նվազագույնը բակալավրի որակավորում ֆինանսների, մաթեմատիկայի, վիճակագրության, և/կամ հարակից ոլորտներում։

Բանկային ոլորտում ռիսկերի (մասնավորապես՝ վարկային, շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի) կառավարման գործընթացում փորձառությունը ցանկալի է։

Մաթեմատիկական մոդելավորման, տվյալների վերլուծության և ռիսկերի գնահատման հմտություններ։

Ծրագրավորման լեզուներով (ինչպիսիք են Python-ը կամ R-ը) տվյալների մշակման և մոդելների կառուցման գերազանց իմացություն։

FRM, PRM և/կամ CFA հավաստագրերի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Հաղորդակցման և ռիսկերի վերաբերյալ «բարդ» հասկացությունները համեմատաբար «պարզ» ներկայացնելու հմտություններ։

Սուր վերլուծական մտածողություն, խնդիրներ լուծելու և որոշումներ կայացնելու կարողություններ։

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

Մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդներով աշխատանք տվյալների բազաների հետ, ռիսկերի կառավարման մոդելների կառուցում և սցենարային վերլուծությունների մշակում։

Հաշվետվությունների և վերլուծությունների իրականացում։

Բանկային նոր պրոդուկտների և ծառայությունների, ինչպես նաև շուկայական միջավայրի հետ կապված հնարավոր ռիսկերի գնահատում։

Ֆինանսական շուկաների միտումների և կանոնակարգային փոփոխությունների մշտադիտարկում։

Ոլորտի լավագույն փորձի ուսումնասիրություն՝ մրցակցային դաշտում արդյունավետ դիրքավորման, դիրքերի ամրապնդման և առաջխաղացման նպատակով։

 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Ռիսկերի կառավարման մասնագետ»:

 

 

2024-02-20

Դիտում` 430
( Տեղադր.՝ 2024-01-22)

Banks.am


Smartclick.ai