Կազմակերպություն

Մասնագետ, Ներդրումային գործառնությունների բաժին

Ֆինանսական շուկաների վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

 •  Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների/տնտեսագիտության ոլորտում,
 •  Աշխատանքային փորձը բանկային համակարգում ցանկալի է,
 •  Երեք ամսվա ընթացքում համապատասխան մասնագիտական որակավորման քննություն հանձնելու պատրաստակամություն և ունակություն,
 •  Մասնագիտական որակավորման վկայականի առկայությունը ցանկալի է (CFA, FRM),
 •  Վերլուծական հմտություններ,
 •  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 •  Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 • Հաճախորդների ներդրումային հայտարարագրերի մշակում,
 • Ներդրումային հնարավորությունների (բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և այլն) վերլուծություն, գնահատում,
 • Ներքին և արտաքին ֆինանսական շուկաների ընդհանուր միտումների ուսումնասիրություն,
 • Կատարված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում պորտֆելի ակտիվների ընթացիկ, կառավարման ապահովում՝ գնման/վաճառքի հանձնարարականների փոխանցում բրոքերին,
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերի մշակմանը ակտիվ մասնակցություն,
 •  Կնքված գործարքների փաստաթղթավորում և արխիվացում համաձայն Բանկի ներքին կարգերի,
 •  Բանկի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված և անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ այլ պարտականություններ:

 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Մասնագետ, Ներդրումային գործառնությունների բաժին»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2024-03-15

Դիտում` 827
( Տեղադր.՝ 2024-01-22)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW