Կազմակերպություն

Միջոցների ներգրավման և առևտրի ֆինանսավորման բաժնի պետ

Միջազգային գործառնությունների վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Թիմում աշխատելու հմտություն,

• Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն,

• Նախաձեռնողականություն,

• Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն,

• Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Միջազգային կազմակերպություններից ռեսուրսների (միջազգային վարկային ծրագրերի) ներգրավման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում,

• Բանկի հետ համագործակցող միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ռեսուրսների ներգրավման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների կազմակերպում, նրանց կողմից պահանջվող հաշվետվությունների, տեղեկատվության կազմում/ստուգում և ներկայացում,

• Բանկի կողմից միջազգային կազմակերպություններից ռեսուրսների ներգրավման պայմանագրերի նախապատրաստման աշխատանքների կատարում, առաջարկվող պայմանագրերի դրույթների ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում,

• Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից առաջարկվող միջոցների տրամադրման պայմանների (տոկոսադրույք` ֆիքսված կամ լողացող, ժամկետ, գումար, վերադարձման պայմաններ, ծրագրի սահմանափակումներ, առավելություններ և թերություններ Բանկի համար) հավաքագրում, ամփոփում, վերլուծություն և, անհրաժեշտության դեպքում, ներգրավման նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում, ինչպես նաև հետագա բանակցային գործընթացի կազմակերպում Բանկի և ռեսուրս առաջարկող միջազգային կազմակերպությունների միջև,

• Միջազգային շուկաներից ներգրավված ռեսուրսների բազայի ստեղծում և վարում,

• Առևտրի խթանման ծրագրի շրջանակներում Բանկի հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում և անհրաժեշտ գործիքների կիրառման իրականացում,

• Իրականացվող փաստաթղթային գործառնությունների ճշտության և դրանց իրականացման հետագա փուլերի կատարման ապահովում, փաստաթղթային գործառնությունների շրջանակներում նոր գործիքների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում:


 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9604, 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)

 

Լեզվի իմացություն՝ Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն

Տեխնիկական հմտություններ՝ MS Excel, MS Word, MS Outlook ծրագրերի լավ իմացություն

Պահանջվող կրթությունը՝ Բարձրագույն կրթություն

Պահանջվող աշխատանքային փորձը՝ Բանկային ոլորտում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ


 

2024-03-06

Դիտում` 301
( Տեղադր.՝ 2024-02-06)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW