Կազմակերպություն

Բժիշկ փորձագետ

Անձնական ապահովագրության հայցերի վարչություն

Երևան/Կենտրոն 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

Օրդինատորի աստիճան, բակալավրի աստիճանը պարտադիր Բուժական գործ, Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Microsoft Word Document և Microsoft Excel Worksheet ծրագրերի իմացություն,
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն,
Թիմում աշխատելու կարողություն,
Լարված իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
Մտքերը գրագետ, հստակ արտահայտելու կարողություն,
Պատասխանատվության զգացում:

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

•    Առողջության ապահովագրության գծով և սոցիալական փաթեթի շահառուների պայմանագրի մասով հայտերի ընդունում, հաճախորդներին մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում,
•    Բժշկական հաստատություններից ներկայացված հարցումներում բժշկական նշանակումների ճշգրտության և դրանց՝ արդի չափորոշիչներին համապատասխանության ստուգում,
•    Ներկայացված հարցումներին և հայտերին առնչվող փաստաթղթերի փաթեթի ուսումնասիրություն և մասնագիտական եզրակացության տրամադրում, հատուցում տրամադրելու կամ մերժելու  վերաբերյալ որոշման կայացում,
•    ԱՊՊԱ անձնական վնասների վերաբերյալ հայտերի ընդունում, կանխավճարների հաստատում բժշկական հաստատություններին, պատճառված անձնական վնասների՝ վթարի հետ պատճառահետևանքային կապի առկայության ստուգում, գնահատում, հատուցում տրամադրելու կամ մերժելու վերաբերյալ որոշումների կայացում,
•    Դժբախտ պատահարների ապահովագրության, Աջակցության ապահովագրության գծով ներկայացված հայտերի ընդունում, ուսումնասիրություն, հատուցում տրամադրելու կամ մերժելու  վերաբերյալ որոշումների կայացում,
•    Ապահովագրված անձանց հետ՝ բժշկական և ապահովագրական թեմաներով պարբերաբար կազմակերպվող հանդիպումներին մասնակցություն,
•    Հաճախորդների բուժսպասարկման արդյունավետությունը բարձրացնելու հետ կապված աշխատանքների իրականացում, անհրաժեշտ փոփոխությունների նախաձեռնություն,
•    Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարությունների կատարում:

 

Եթե համապատասխանում եք մեր պահանջներին և ցանկանում եք համագործակցել մեզ հետ, կարող եք Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկել hr@silinsurance.net էլեկտրոնային հասցեին (թեմա դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնի անվանումը):

 

 

2024-03-31

Դիտում` 357
( Տեղադր.՝ 2024-02-09)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW