Կազմակերպություն

Գլխավոր Մասնագետ, Համապատասխանության ապահովման բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն կրթություն իրավագիտության ոլորտում,

• Ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ,

• Բանկերի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության գերազանց իմացություն,

• Քաղաքացիական օրենսդրության իմացություն,

• Համապատասխանության ոլորտի միջազգային վկայականի (CAMS, ICA) առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,

• Հայերենի՝ գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն,

• Հաղորդակցման հմտություններ,

• Նախաձեռնողականություն,

• Վերլուծելու ունակություն,

• Համագործակցելու ունակություն,

• Խորհրդատվական հմտություններ:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Հետևել ՀՀ-ում օրենսդրական փոփոխություններին, բանկային գործունեությանն առնչվող փոփոխություններն ինտեգրելու ուղղությամբ ներկայացնել առաջարկություններ,

• Մշակել/զարգացնել համապատասխանության ապահովման ներքին իրավական ակտերը,

• Իրականացնել տարբեր ստորաբաժանումների գործունեության համապատասխանության ստուգումներ,

• Իրականացնել համապատասխանության ռիսկերի բացահայտում, գնահատում և այդ ռիսկերի զսպմանն ուղղված գործողություններ,

• Կազմակերպել համապատասխանության ոլորտի պահանջների վերաբերյալ վերապատրաստումներ,

• Կազմել համապատասխանության ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Գլխավոր Մասնագետ, Համապատասխանության ապահովման բաժին»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2024-03-11

Դիտում` 273
( Տեղադր.՝ 2024-02-29)

Banks.am


Smartclick.ai