Կազմակերպություն

Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի կառավարման համակարգի պատասխանատու

Երևան 

Բարձրագույն 

Առանց փորձի 

Լեզվի իմացություն` Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

Տեխնիկական հմտություններ` MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն


• Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն

• Թիմում աշխատելու հմտություն

• Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն

• Նախաձեռնողականություն

• Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն

• Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն

• Ճկունություն
 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Բանկի վարկային պորտֆելի բնապահպանական և սոցիալական (E&S) ռիսկերի գնահատում, մոնիտորինգ և հաշվետվողականություն, ներառյալ առանձին վարկերի E&S ռիսկերի գնահատում և եզրակացությունների տրամադրում, մոնիտորինգ, տեղեկատվական բազայի վարում

• Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի կառավարման համակարգի հետ առնչվող աշխատանքների կազմակերպում բանկի հետ համագործակցող միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների հետ

• Բանկում ռիսկերի կառավարման ուղղությամբ համապատասխան սկզբունքների, չափանիշների մեթոդաբանության մշակում, պարբերական վերանայում, ռազմավարության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

• Ռիսկերի վերլուծության հետ կապված հաշվետվությունների մշակում, կազմում և ներկայացում Բանկի ղեկավարությանը, համապատասխան ստորաբաժանումներին, համագործակցող կազմակերպություններին

• Բիզնես ստորաբաժանումների և ներքին թիմի համար պարբերական ուսուցումների կազմակերպում


 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9604, 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)


 

Պահանջվող կրթությունը` Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն), համապատասխան ոլորտում որակավորում /Սերտիֆիկատ, դասընթաց, սեմինարի մասնակցություն և այլն/

Պահանջվող աշխատանքային փորձը`Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում կամ բնապահպանական և սոցիալական կառավարմանն առնչվող հաստիքում


 

2024-04-01

Դիտում` 292
( Տեղադր.՝ 2024-03-01)

Banks.am


Smartclick.ai