Կազմակերպություն

Ռիսկերի կառավարման և որակի վերահսկողության բաժնի մասնագետ

Ռիսկերի կառավարման և որակի վերահսկողության բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

Անհրաժեշտ հմտություններ

• Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտական, ֆինանսական, տեխնիկական ոլորտում),

• Նվազագույնը 2-3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում (վարկային, ռիսկերի կառավարում),

• MS Office և ASBank-ի իմացություն,

• Վարկային օրենսդրության իմացություն,

• Վերլուծություններ և հետազոտություններ իրականացնելու հմտություններ,

• Հաղորդակցման հմտություններ,

• Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացում,

• Բիզնեսի և գյուղատնտեսության վերլուծության հմտություններ,

• Ժամանակի արդյունավետ կառավարում, hստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,

• Ազնվություն, պատասխանատվություն,

• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ, միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու կարողություն,

• Փոփոխություններին արագ արձագանքելու կարողություն,

• Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,

• Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,

• Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում

 

Պայմանական`կախված թեկնածուի մասնագիտական որակավորումից և համապատասխան աշխատանքային փորձից։

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Վարկային հայտերի փաթեթների ուսումնասիրություն, ռիսկայնության գնահատում, եզրակացության տրամադրում, ներկայացում համապատասխան կոմիտեների նիստերին,

• Վարկային մոնիթորինգների իրականացում, այցեր հաճախորդների տնտեսություններ, հաշվետվությունների կազմում,

• Ներդրվող նոր վարկային պրոդուկտների ռիսկայնության հնարավոր մակարդակների ուսումնասիրություն, հավանական ռիսկայնության մակարդակների սահմանում և տրամադրում շահագրգիռ ստորաբաժանումներին,

• Ղեկավարությանը ներկայացվող ամսական/եռամսյակային հաշվետվությունների կազմում ներքին և արտաքին նորմատիվների, կենտրանացումների վերաբերյալ,

• Ընկերության ֆինանսական ակտիվների ամենամսյա դասակարգման և պահուստավորման հաշվարկների իրականացում՝ համաձայն ռեգիստրի պարբերական տեղեկատվության, հետդասակարգումային ստուգում,

• «Ֆինանսական գործիքներ» ՖՀՄՍ 9 ստանդարտի համաձայն ֆինանսական և այլ ակտիվների արժեզրկման հաշվարկների իրականացում,

• Ընկերության բոլոր ստորաբաժանումների պարգևավճարների հաշվարկում,

• Մասնակցություն բաժնի կողմից կազմվող ընթացակարգերի և կարգերի կազմման գործընթացին, առաջարկների ներկայացում,

• Ընկերության ակտիվների Տարեկան գույքագրման աշխատանքներին մասնակցություն,

• Բաժնի ղեկավարի կողմից տրվող այլ առաջադրանքների կատարում:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն իր աշխատակիցների համար սահմանում է արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում` տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:


 

Հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել hr@card.am էլ. հասցեին՝ նամակի թեմա դաշտում նշելով հաստիքի անվանումը («Ռիսկերի կառավարման և որակի վերահսկողության բաժնի մասնագետ») կամ ինքնակենսագրականի (CV) թղթային տարբերակը նեկայացնել Ընկերության գլխամասային գրասենյակ. հասցեն՝ Երևան 0037, Ազատության 1/21 կամ տարածաշրջանային գրասենյակ։

  

2024-05-10

Դիտում` 488
( Տեղադր.՝ 2024-04-11)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW