Կազմակերպություն

Ֆինանսական տնօրենի օգնական

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

- Բակալավրի կամ մագիստրոսի կոչում տնտեսագիտության/ֆինանսների ոլորտում,

- Աշխատանքային փորձը բանկերում, վարկային կամ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում կդիտվի որպես առավելություն,

− ՖՀՄՍ ստանդարտների, ֆինանսական հաստատությունների հաշվապահական հաշվառման իմացություն,

- Լավ վերլուծական և հետազոտական հմտություններ,

- Հաղորդակցման հմտություններ,

- Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն,

- Պատասխանատվության բարձր զգացում,

- Միաժամանակ բազմաթիվ առաջադրանքներ կատարելու ունակություն,

- Անգլերենի գերազանց իմացություն,

− MS Office ծրագրերի իմացություն։

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

Ներգրավվածություն.

- կազմակերպության ռազմավարական բիզնես պլանի մշակմանն ու պատրաստմանը (երկարաժամկետ և կարճաժամկետ բիզնես պլանների և սցենարների մշակում, դրանց հարմարեցում շուկայական և տնտեսական նոր պայմաններին),

- շուկայի հետազոտական գործունեության և ոլորտային մրցակցային վերլուծության իրականացմանը,

- ներդրողների պատշաճ ուսումնասիրություն և հաշվետվությունների ներկայացում:

 

Վերոնշյալ պահանջները բավարարող թենածուները կարող են ներկայացնել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլեկտրոնային տարբերակով hr@fca.am (վերնագրում անպայման նշելով աշխատատեղի անվանումը):

 

 

2024-05-24

Դիտում` 305
( Տեղադր.՝ 2024-04-25)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW