Կազմակերպություն

Առաջատար մասնագետ, Մեթոդոլոգիայի բաժին

Մեթոդոլոգիայի և գործընթացների կառավարման վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

3-5 տարի 

 Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ իրավաբանության ոլորտում)։

 Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում։

 Բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն։

 Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն։

 Նախագծերի կառավարման փորձառություն։

 Արդյունավետ հաղորդակցման և ժամանակի կառավարման հմտություններ։

 Մտքերը ձևակերպելու և շարադրելու գերազանց հմտություններ։

 MS office փաթեթի լավ իմացություն։


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 Բանկի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի նախագծերի, գործող իրավական ակտերում նախատեսվող փոփոխությունների ուսումնասիրություն, ստանդարտացում և առաջարկությունների ներկայացում:

 Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունների մշակում և լրամշակում:

 Հայաստանի բանկերի միության, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և պետական մարմիններից ներկայացված օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նախագծերի վերաբերյալ եզրակացությունների ներկայացում:

 Բանկում պրոդուկտների և ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվական ամփոփագրերի կազմում:

 «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» (www.fininfo.am) էլեկտրոնային համակարգում Բանկի պրոդուկտների վերաբերյալ տեղեկատվության զետեղում:

 Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթների իրականացում:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Առաջատար մասնագետ, Մեթոդոլոգիայի բաժին»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2024-07-07

Դիտում` 455
( Տեղադր.՝ 2024-06-21)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW