Կազմակերպություն

Վարկերի մոնիթորինգի բաժնի Առաջատար/ Գլխավոր մասնագետ

Ռիսկերի կառավարման գծով տնօրինություն

Ամբողջը 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն կրթություն

• Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան կամ հարակից ոլորտներում

• Ֆինանսական վերլուծության սկզբունքների գերազանց իմացություն /հաշվեկշիռ, եկամուտ-ծախսեր, դրամական հոսքեր/

• Հարկային հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների վերաբերյալ գիտելիքներ

• MS Office լավ իմացություն, ֆինանսական վերլուծության համար նախատեսված այլ ծրագրերի տիրապետումը կդիտվի որպես առավելություն

• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

• Աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման և ժամանակի կառավարման հմտություններ,

• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություն, միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու կարողություն

• Փոփոխություններին արագ արձագանքելու կարողություն

• Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն

• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ

• Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն

• Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացում

• Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Կորպորատիվ վարկառուների մոնիթորինգի իրականացում, այդ թվում՝

     -Ֆինանսական վերլուծություն,

     -Սահմանված կովենանտների ստուգում,

      -Տրամադրված վարկերի նպատակային մոնիթորինգի և գրավի վիճակի ստուգում,

• Մոնիթորինգի հաշվետվության կազմում և ներկայացում բաժնի ղեկավարին,

• Բաժնի ղեկավարի կողմից սահմանված այլ հանձնարարականների կատարում։


 

Եթե ձեր գիտելիքները, մասնագիտական փորձն և որակավորումները համապատասխանում են վերը նշված հաստիքի պահանջներին և դուք հետաքրքրված եք միանալու ԱյԴի Բանկի թիմին՝ անցեք հետևյալ հղումով https://idbank.bamboohr.com/careers/36  : Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած դիմորդները։

 


 

Փորձաշրջանի բարեհաջող ավարտից հետո Բանկն իր աշխատակիցներին առաջարկում է արտոնությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես, բժշկական ապահովագրություն, պարգևատրման ճկուն համակարգ, սպորտային ակումբների ծառայություններից օգտվելու կորպորատիվ փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և այլն:

 

2024-07-26

Դիտում` 247
( Տեղադր.՝ 2024-07-03)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW