Կազմակերպություն

Ֆինանսական խորհրդատու, ք. Երևան

Մանրածախ բիզնեսի դեպարտամենտ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

 Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,

 Ավելին քան 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկում,

 Համակարգչային գիտելիքներ,

 Հայերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,

 Ծառայությունների վաճառքի հմտություններ` պահանջարկի բացահայտում, ծառայությունների ներկայացում, բանակցությունների վարում,

 Աշխատակիցների և հաճախորդների հետ հաղորդակցվելու, արդյունավետ համագործակցելու ունակություն,

 Թիմում, ինչպես նաև անհատապես արդյունավետ աշխատելու ունակություն,

 Վաճառքի պլաններով աշխատելու ունակություն,

 Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության և ներքին իրավական ակտերին համաձայն հաճախորդների սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,

• Ֆիզիակական անձ հաճախորդների պահանջների բացահայտում և պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում,

• Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում և խաչաձև վաճառքի իրականացում,

• Ավանդների ներգրավում, վարկերի տրամադրում, բանկային հաշիվների բացում և այլ գործառնությունների իրականացում,

• Պոտենցիալ հաճախորդների համար շնորհանդեսների ներկայացում, պրոդուկտների նկարագրություն,

• Փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,

• Հաճախորդների բազայի վարում և թարմացում,

• Տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի, մարումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,

• Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,

• Տրամադրված վարկերի ապահովագրական պոլիսների կնքում,

• Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Ֆինանսական խորհրդատու, ք. Երևան»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2024-04-15

Դիտում` 362
( Տեղադր.՝ 2024-03-25)

Banks.am


Smartclick.ai