Կազմակերպություն

Մասնագետ-գանձապահ, ք. Երևան

Մանրածախ բիզնեսի դեպարտամենտ

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

 Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,

 Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,

 Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,

 MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,

 Կանխիկ գումարի ստուգման հմտություններ,

 Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,

 Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,

 ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,

 Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,

 Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների սպասարկում, հաշվարկադրամարկղային ծառայությունների մատուցում (կանխիկ և անկանխիկ),

 Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,

 Հաճախորդի կարիքների բացահայտում,

 Հաճախորդներից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,

 Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ տարանցիկ հաշիվներով կանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում և իրականացում,

 Ժամկետային ավանդների ընդունում և վարում,

 Արտարժույթի փոխանակում /կանխիկ և անկանխիկ/,

 Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում,

 Կոմունալ վարձավճարների ընդունում,

 Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Մասնագետ-գանձապահ, ք. Երևան»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2024-06-20

Դիտում` 145
( Տեղադր.՝ 2024-06-07)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW