Կազմակերպություն

Դիլեր

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

Կրթությունը՝ բարձրագույն տնտեսագիտական կամ ֆինանսական մասնագիտությամբ

Մասնագիտական փորձը՝ առնվազն 2 տարի

Գիտելիքները (բնագավառը, խորությունը)

• Ֆինանսներ, ակտիվների կառավարում (խորացված)

• ՀՀ ֆինանսական շուկայի գործունեությունը կարգավորող իրավական կարգավորումների իմացություն,

• Հիմնադրամի գործունեությունը կանոնակարգող օրենքների, իրավական ակտերի իմացություն (խորացված)

• Հայերենի ազատ տիրապետում, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն


Հմտությունները՝ MS Excel-ի խորացված իմացություն, ֆինանսական և վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու հմտություն։ 


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1. Ֆինանսական շուկայում գործարքների կնքում՝ միջոցների կառավարման քաղաքականության և ուղենիշային պայուսակին համապատասխան:

2. Դիլերային գործառնությունների բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում:

3. Հիմնադրամի ֆինանսական ակտիվների կառուցվածքի, ժամկետայնության, եկամտաբերության վերլուծություն և ուղենիշային պայուսակի հետ համեմատության իրականացում, Հիմնադրամի ֆինանսական գործարքների և միջոցների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում:

4. Հիմնադրամի ներդրումային քաղաքականության կատարելագործմանն ուղղված առաջարկների ներկայացում և փոփոխությունների իրականացմանն անմիջական մասնակցություն:

5. ՙՖիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված բանկի անվճարունակության դեպքում հատուցման գործընթացի կազմակերպմանը մասնակցություն:

 

Աշխատանքի համար դիմելու նպատակով անհրաժեշտ է լրացված CV-ն (նկարի առկայությունը պարտադիր է) ուղարկել info@adgf.am հասցեով՝ պարտադիր նշելով այն աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում եք: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները:

 

Համապատասխան որակավորման առկայություն (նախընտրելի է):

Հիմնադրամը պատրաստակամ է փոխհատուցել միջազգային համապատասխան սերտիֆիկացման համար վճարը (CFA, FRM)։

 

2024-06-24

Դիտում` 171
( Տեղադր.՝ 2024-06-10)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW