Компания

Թվային պրոդուկտների գլխավոր մասնագետ

Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

•Բարձրագույն կրթություն

• ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն

• Ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ

• Տեխնիկական կրթություն կամ համապատասխան փորձ

• Ֆիզիկական անձ հաճախորդներին մատուցվող բանկային պրոդուկտների/ծառայությունների իմացություն, այդ թվում թվային

• Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացման հմտություններ

• Բանակցություններ վարելու հմտություններ

• Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն

• Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office ծրագրային փաթեթ

• Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն

• Հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի լավ տիրապետում (գրավոր և բանավոր)


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

•Թվային պրոդուկտների գծով շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն

• Նոր թվային պրոդուտների ներդրման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում

• Թվային պրոդուկտների գծով ֆունկցիոնալ պահանջների մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, այդ թվում տեխնիկական թիմի հետ և մշակված ֆունկցիոնալ պահանջներին համաձայն՝ կատարված փոփոխությունների և լրացումների թեստավորում

• Ֆիզիկական անձանց Թվային պրոդուկտների (Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ, վճարային համակարգեր, հեռահար եղանակով տրամադրվող այլ բանկային ծառայություններ) գծով նորմատիվ-մեթոդոլոգիական փաստաթղթերի` որոշումների, հրամանների, ընթացակարգերի, դիմումների և պայմանագրերի տիպային ձևերի, պրոդուկտի պայմանների և բիզնես ընթացակարգերի մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ

• Պրոդուկտների մեկնարկի կազմակերպում, արդյունքների և մասնաճյուղերի/հաճախորդների հետադարձ կարծիքների ամփոփում

• Թվային պրոդուկտների գծով ուսումնական, ինչպես նաև շահագործման նյութերի մշակում

• Թվային պրոդուկտների մասով փոփոխությունների կատարում և դրանց վերաբերյալ մասնաճյուղային ցանցին և այլ ստորաբաժանումներին պարզաբանող գրությունների պատրաստում


 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@amiobank.am հասցեին:

Խնդրում ենք նամակի թեմա (subject) դաշտը լրացնել նշելով պաշտոնը և Ձեր անուն, ազգանունը հետևյալ կերպ` "Digital Product Manager- Name, Surname":


 

 

2024-03-03

Просмотров` 665
( Տեղադր.՝ 2023-11-28)

Banks.am


Smartclick.ai