Компания

Իրավաբան

Իրավաբանական բաժին

Երևան/Կենտրոն 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

•    Բարձրագույն կրթություն իրավագիտության ոլորտում (մագիստրոսի աստիճանը կդիտարկվի որպես առավելություն),

• Քաղաքացիաիրավական և ապահովագրական ոլորտը կարգավորող օրենսդրության իմացություն,
•    Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է
•    Համակարգչի հետ աշխատելու գործնական հմտություններ՝ MS Office (Excel, Word, Outlook) փաթեթների լավ իմացություն, տվյալների բազաների հետ աշխատանքի փորձ
•    Հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն
•    Սեղմ ժամկետներում աշխատանքների կատարման հմտություն
•    Վերլուծելու ունակություն, կազմակերպչական ձիրք
•    Արդյունքների ստացման նպատակասլացություն
•    Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն
•    Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ
•    Թիմային աշխատանքի հմտություններ
•    Պարտաճանաչության և պատասխանատվության բարձր զգացում


 

Պայմանագրային

20-30 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1.    ASWA համակարգից սուբրոգացիայի փաթեթների ներբեռնում, սուբրոգացիաների գրանցում համապատասխան ցանկում, նշված գործերով հիմքերի ճշտում և դրանց առկայության դեպքում նույն համակարգի միջոցով, ինչպես նաև թղթային /այդ թվում՝ Excel, PDF/ եղանակով ծանուցում՝ վերջին դեպքում կազմելով ծանուցումը,
2.    Սուբրոգացիայի գործերով փաստաթղթերի հավաքագրում այլ ապահովագրական ընկերություններից,
3.    Հաճախորդների, պարտապանների, ապահովադիրների և այլ շահագրգիռ անձանց հետ բանակցությունների վարում, այդ թվում՝ համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրման կազմակերպում կամ փոստով ուղարկում,
4.    Բողոք-պահանջների և պահանջ-դիմումների պատասխանների կազմում, ինչպես նաև Ընկերության շահերի ներկայացում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարում, ներառյալ՝ փաթեթների ներբեռնում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի հարթակ,
5.    Հաշտության համաձայնագրերի, պարտավորագրերի, վճարման կարգադրության դիմումների, հացադիմումների, հայցադիմումների պատասխանի, դիմումների, հարցումների, հարցումների պատասխանների և այլ իրավաբանական բնույթի, այդ թվում՝ դատավարական փաստաթղթերի կազմում,
6.    Ընկերության շահերի ներկայացում դատարաններում, պետական և ոչ պետական մարմիններում,
7.    Կազմված հաշտությունների և պարտավորագրերի գծով գումարների վճարման ընթացքի ստուգում և այդ մասին հաշվետվություն ներկայացում բաժնի ղեկավարին,
8.    Դատական գործերի, ինչպես նաև հարկադիր կատարման փուլում գտնվող գործերի ընթացքի մասին տեղեկատվության ճշտում և այդ մասին հաշվետվություն ներկայացում բաժնի ղեկավարին,
9.    Ապահովագրական ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ուսումնասիրություն և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան կարծիքի կամ առաջարկների ներկայացում, իրավական եզրակացության տրամադրում,
10.    Ընկերության տնօրենի և բաժնի պետի այլ հանձնարարականների ու ցուցումների կատարում:

 

Եթե համապատասխանում եք մեր պահանջներին և ցանկանում եք համագործակցել մեզ հետ, ապա կարող եք Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկել hr@silinsurance.net էլեկտրոնային հասցեին (թեմա դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնի անվանումը):

 


 

2024-03-09

Просмотров` 357
( Տեղադր.՝ 2024-02-09)

Banks.am


Smartclick.ai