Компания

Մեթոդաբանության բաժնի և Ռազմավարության և վերլուծությունների բաժնի մասնագետ

Ռազմավարության և մեթոդաբանության վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ՝

• Բանկի գործունեության ռազմավարության մշակում, մշակման հետ կապված նյութերի հավաքագրում, վերլուծություն,

• ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող «Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի» մշակում, մշակման հետ կապված նյութերի հավաքագրում, վերլուծություն,

• Բանկի բյուջի կազմման հետ կապված անհրաժեշտ տվյալների և նյութերի հավաքագրում, խմբավորում, բյուջի կազմում, վերլուծություն,

• Բանկի և մասնաճյուղերի գործունեության արդյունքների և Բանկի բյուջի կատարողականի վերլուծություն, հաշվետվությունների կազմում,

• ՀՀ բանկային համակարգի գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերլուծություն,

• Բանկի մեթոդոլոգիական աշխատանքների կատարման հետ կապված նյութերի հավաքագրում և խմբավորում,

• Բանկի շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ քաղաքականությունների, կարգերի, կանոնակարգերի և այլ նորմատիվ ակտերի մշակում, վերանայում և կատարելագործում,

• Բանկի նոր մասնաճյուղերի բացման տնտեսական ծրագրերի մշակում:

• Ֆինանսներ և բանկային գործ,

• բանկային օրենսդրություն,

• հաշվապահություն,

• մակրոտնտեսագիտություն,

• միկրոտնտեսագիտություն:

Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.

• հավանականությունների տեսություն

• էկոնոմետրիկա

• տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում

Տեխնիկական հմտություններ՝

   անհրաժեշտ` MS Excel, MS Word

հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.

• VBA, Python ծրագրավորման լեզուներ

• SQL

Լեզվի իմացություն՝ Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ)


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Բանկի գործունեության ռազմավարության մշակում, մշակման հետ կապված նյութերի հավաքագրում, վերլուծություն,

• ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող «Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի» մշակում, մշակման հետ կապված նյութերի հավաքագրում, վերլուծություն,

• Բանկի բյուջի կազմման հետ կապված անհրաժեշտ տվյալների և նյութերի հավաքագրում, խմբավորում, բյուջի կազմում, վերլուծություն,

• Բանկի և մասնաճյուղերի գործունեության արդյունքների և Բանկի բյուջի կատարողականի վերլուծություն, հաշվետվությունների կազմում,

• ՀՀ բանկային համակարգի գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերլուծություն,

• Բանկի մեթոդոլոգիական աշխատանքների կատարման հետ կապված նյութերի հավաքագրում և խմբավորում,

• Բանկի շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ քաղաքականությունների, կարգերի, կանոնակարգերի և այլ նորմատիվ ակտերի մշակում, վերանայում և կատարելագործում,

• Բանկի նոր մասնաճյուղերի բացման տնտեսական ծրագրերի մշակում:


 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9604, 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)

 

Պահանջվող կրթությունը՝ Բարձրագույն տնտեսագիտական

Պահանջվող աշխատանքային փորձը՝ Աշխատանքային փորձը ֆինանսական ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն


 

2024-03-15

Просмотров` 225
( Տեղադր.՝ 2024-02-15)

Banks.am


Smartclick.ai